Goede doelen

In de loop der jaren heeft R.K. de Broederschap van Vleuten vele goede doelen ondersteund. Bij het kiezen van een goed doel is een belangrijk punt dat de bestemming van de bijdrage zich in Vleuten – Haarzuilens bevindt en dat de bijdrage altijd moet voldoen aan de toetssteen “Wat heeft het voor de Vleutense katholieke gemeenschap voor betekenis”. Wil je de Broederschap ondersteunen of in aanmerking komen voor een donatie, neem dan contact op met de procurator. Hieronder staan enkele van de belangrijke goede doelen vermeld:

Broederschapshuisjes

Over de oudste bouwgeschiedenis van de vier huisje (tegenwoordig samengevoegd onder het adres Dorpsstraat 1-3 en Schoolstrat 1) is weinig bekend. Aangenomen wordt dat de huisjes omstreeks 1600 gebouwd zijn. Het is niet bekend wanneer de grond en huisjes eigendom zijn geworden van R.K. de Broederschap van Vleuten. De Broederschap richtte zich van oudsher op de armenzorg, welke bestond uit het verstrekken van maaltijden, huisvesting in de Broederschapshuisjes en (financiële) ondersteuning.

In 1954 werd één van de huisjes verhuurd aan de R.K. bibliotheek, in 1960 was er uitbreiding en kwam er een tweede huisje bij. In 1964 verhuisden de bewoners van de andere twee huisjes naar een bejaardencentrum en werden alle huisjes samengevoegd voor de bibliotheek. Deze verhuisde in 1972 en vanaf toen waren de huisjes in gebruik als discotheek en artotheek. Nadat ook deze in 1988 waren verhuisd, heeft de Historische Vereniging zijn intrek in de huisjes genomen en is er een documentatiecentrum en expositieruimte gevestigd.

In 2019 heeft R.K. de Broederschap van Vleuten de huisjes grondig gerestaureerd en aangepast aan de normen van de 21e eeuw. In de zomer van 2023 zijn de huisjes voorzien van een nieuw rieten dak en een mooi ‘hek’ van cortonstaal.

Stichting Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens (VOVH)

Wie in Vleuten–Haarzuillens kent de Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens (VOVH) niet? In 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten maar in 2022 werd er weer een gezellige week voor de kinderen georganiseerd. En niet zomaar een week, ook het 60-jarig bestaan van de stichting werd gevierd!

Wat veel mensen niet weten is dat de organisatie al 60 jaar lang volledig belangeloos door vrijwilligers wordt gedaan. Jaarlijks zorgt een team van 34 vaste staf-vrijwilligers voor een mooie afsluiting van de zomervakantie voor de basisschoolleerlingen in Vleuten-Haarzuilens. Iedere dag is er wel wat te beleven op het gebied van sport&spel. Tijdens de organisatie is er niet bekend wat voor weer het gaat worden dus er is ook altijd een plan B.
Vanwege het 60-jarig jubileum had de stichting een verlanglijstje, zo wilde ze graag nieuwe knutselmaterialen voor de kinderen en was het hard nodig om de website te moderniseren en interactiever te maken voor ouders, leiding en anderen belanghebbenden. Om dit te realiseren klopte VOVH in 2021 bij de eveneens jubilerende R.K. Broederschap van Vleuten aan voor een donatie. Zoals gezegd ging het dat jaar allemaal niet door, maar in 2022 hebben de kinderen weer een schitterende week gehad. Op woensdag 17 augustus ontving het bestuur van VOVH uit handen van de procurator van de Broederschap Henny Smorenburg, een cheque van € 1.000 om de wensen te kunnen uitvoeren. ‘De Broederschap juicht dit soort initiatieven toe en als het binnen onze doelstellingen past dragen we graag ons steentje bij’, aldus Henny Smorenburg. “Een aantal broeders heeft als kind zelf ook deelgenomen aan de vakantie ontspanningsweek Hoe mooi is het om ze nu financieel te kunnen ondersteunen.”

R.K. Willibrordkerk

Het ontstaan van R.K. de Broederschap van Vleuten is in 1471 geïnitieerd door toenmalig pastoor Aernt Jansz van der Bilt. Hierdoor zijn de banden tussen de R.K. Willibrordkerk en R.K. de Broederschap van Vleuten altijd sterk geweest. In de loop der eeuwen is er regelmatig een financiële bijdrage vanuit de Broederschap gedaan aan de R.K. Willibrordkerk Meer lezen.

Torenpleinkerk en de bewoners van Vleuten

Ter gelegenheid van het 500-jarig van de Broederschap ontving de Hervormde kerk een smeedijzeren doopschaal. Op alle scholen werd een film vertoond en de openbare bibliotheek ‘de Pomp’ kreeg een bijdrage. Wat veel mensen niet weten is dat de R.K. Broederschap van Vleuten in 1471 is opgericht in de oude Willibrordkerk, de huidige Torenpleinkerk. Het gezamenlijke verleden met deze kerk was voor de Broederschap reden om het kerkbestuur te verblijden met een schenking van 1.000 euro. De cheque werd dinsdag 6 juli 2021 in ontvangst genomen door Jan Pronk en dominee Idelette Otten. Het geld is gebruikt voor de restauratie van de preekstoel.

Scholen Vleuten-Haarzuilens

Rond 1930 werd op de schoolpleinen van de R.K. basisscholen jaarlijks op de Broederschapsdag snoepgoed gestrooid. Met scheve ogen werd hier door de kinderen van de Torenpleinschool naar gekeken. De protestantse gemeenschap van Vleuten vond dit niet eerlijk voor de kinderen en heeft toen besloten om hetzelfde voor de protestantse kinderen te doen.
In 2007 leverde de Broederschap een bijdrage aan de nieuwbouw van de Willibrordschool, waardoor er extra mogelijkheden voor het geven van onderwijs werden toegevoegd. In 2003 plaatste de Broederschap nieuwe speeltoestellen op het schoolplein van de Bonifatius -school in Haarzuilens.
Vanwege het 550-jarig bestaan wordt er een lesprogramma voor alle scholen in Vleuten-Haarzuilens ontwikkeld Het thema van het lesprogramma is ‘Verbroedering’ en bestaat uit drie pijlers: cultureel erfgoed, sociale vaardigheden en beeldende vorming. Het lesprogramma wordt ondersteund door verschillende excursies en het Broederschapsspel. Ook is er een fietstocht voor de kinderen langs cultureel erfgoed Vleuten-Haarzuilens gemaakt.
Wil je meer informatie over het lesprogramma neem dan contact op met de procurator.

Stichting Aktie voor Aktie

Vanwege het 525-jarig bestaan van de R.K. Broederschap van Vleuten werden er in 1996 blijvend drie kinderen geadopteerd via de stichting Aktie voor Aktie. Daarnaast werd er een éénmalige donatie gedaan welke besteed is aan een incidenteel project van Actie voor Actie.

Johannes Hospitium

De eerste donatie aan het Johannes Hospitium is gedaan in 1996 vanwege het 525-jarig bestaan van de Broederschap. Ook de jaren daarna kon het Johannes Hospitium rekenen op de steun van de Broederschap en ontving het diverse schenkingen. In 2009 heeft de Broederschap financieel geholpen bij de aanschaf van een nieuwe keuken en het muziekproject.

Ter ere van het 550-jarig bestaan is het speciale Broederschapsbier gebrouwen. De opbrengst van de verkoop van het bier komt ten goede aan het Johannes Hospitium in Vleuten. Helaas kunnen door Covid-19 de festiviteiten op 21 april 2021 niet doorgaan. Het bestuur wilde deze heugelijke dag echter toch niet zomaar voorbij laten gaan Daarom werd de cheque op 21 april overhandigd aan Erik Kerpen. U in de Wijk Leidsche Rijn was aanwezig om er een mooi item van te maken en ook de VAR besteedde aandacht aan de donatie.

Donatie Voedselbank Leidscherijn

21 april 2020: De voedselbank Leidscherijn maakt zware tijden door. Daarom vond de R.K.  Broederschap van Vleuten een steuntje in de rug in de vorm van een donatie op zijn plaats.
Voor iedereen was er een portie verse zalm en groenten. Om de voorraad van de voedselbank wat aan te vullen waren er drie auto’s volgeladen met onder meer toiletpapier, cornflakes en hagelslag. Sabiet Balwantgir had nog één grote wens: een vriezer. Ook die wens hebben we als Broederschap in vervulling kunnen laten gaan.