Goede doelen

In de loop der jaren heeft R.K. de Broederschap van Vleuten vele goede doelen ondersteund. Bij het kiezen van een goed doel is één belangrijk punt dat de bestemming van de bijdrage zich in Vleuten – Haarzuilens bevindt en dat de bijdrage altijd moet voldoen aan de toetssteen “Wat heeft het voor de Vleutense katholieke gemeenschap voor betekenis”. Wil je de Broederschap ondersteunen of in aanmerking komen voor een donatie neem dan contact op met de procurator. Hieronder staan enkele van de belangrijke goede doelen vermeld:

Broederschapshuisjes

Over de oudste bouwgeschiedenis van de vier huisje (tegenwoordig samengevoegd onder het adres Dorpsstraat 1-3) is weinig bekend. Aangenomen wordt dat de huisjes omstreeks 1600 gebouwd zijn. Het is niet bekend wanneer de grond en huisjes eigendom zijn geworden van R.K. de Broederschap van Vleuten. De Broederschap richtte zich van oudsher op de armenzorg, welke bestond uit het verstrekken van maaltijden, huisvesting in de Broederschapshuisjes en (financiële) ondersteuning.

In 1954 werd één van de huisjes verhuurd aan de R.K. bibliotheek, in 1960 was er uitbreiding en kwam er een tweede huisje bij. In 1964 verhuisden de bewoners van de andere twee huisjes naar een bejaardencentrum en werden alle huisjes samengevoegd voor de bibliotheek. Deze verhuisde in 1972 en vanaf toen waren de huisjes in gebruik als discotheek en artotheek. Nadat ook deze in 1988 waren verhuisd, heeft de Historische Vereniging zijn intrek in de huisjes genomen en is er een documentatiecentrum en expositieruimte gevestigd.

In 2019 heeft R.K. de Broederschap van Vleuten de huisjes grondig gerestaureerd en aangepast aan de normen van de 21e eeuw.

R.K. Willibrordkerk

Het ontstaan van R.K. de Broederschap van Vleuten is in 1471 geïnitieerd door toenmalig pastoor Arent Janssen van der Bilt, hierdoor zijn de banden tussen de R.K. Willibrordkerk en R.K. de Broederschap van Vleuten altijd sterk geweest. In de loop der eeuwen is er dan ook regelmatig een financiële bijdrage vanuit de Broederschap gedaan aan de R.K. kerk. Meer lezen.

Torenpleinkerk en de bewoners van Vleuten

Ter gelegenheid van zijn 500-jarig bestaan ontving de Hervormde kerk een smeedijzeren doopschaal. Op alle scholen werd een film vertoond en kreeg de openbare bibliotheek ‘de Pomp’ een bijdrage.

Willibrord - Bonifatiusschool

Rond 1930 werd op de schoolpleinen van de R.K. basisscholen jaarlijks op de Broederschapsdag snoepgoed gestrooid. Met scheve ogen werd hier door de kinderen van de Torenplein school naar gekeken. De protestantse gemeenschap van Vleuten vond dit niet eerlijk voor de kinderen en heeft toen besloten om hetzelfde voor de protestantse kinderen te doen.

In 2007 leverde de Broederschap een bijdrage aan de nieuwbouw van de Willibrordschool, waardoor er extra mogelijkheden voor het geven van onderwijs werden toegevoegd. In 2003 plaatste de Broederschap nieuwe speeltoestellen op het schoolplein van de Bonifatius -school in Haarzuilens.

Vanwege het 550-jarig bestaan wordt er een lesprogramma voor de school ontwikkeld met als thema ‘Verbroedering’. Het lesprogramma wordt ondersteund door het Broederschapsspel.

Stichting Actie voor Actie

Vanwege het 525-jarig bestaan van R.K. de Broederschap van Vleuten werden er in 1996 blijvend drie kinderen geadopteerd via de stichting Actie voor Actie. Daarnaast werd er een éénmalige donatie gedaan welke besteed is aan een incidenteel project van Actie voor Actie.

Johannes Hospitium

De eerste donatie aan het Johannes Hospitium is gedaan in 1996 vanwege het 525-jarig bestaan van de Broederschap. Ook de jaren daarna kon het Johannes Hospitium rekenen op de steun van de Broederschap en ontving het diverse schenkingen. In 2009 heeft de Broederschap financieel geholpen bij de aanschaf van een nieuwe keuken en het muziekproject.

Donatie Voedselbank Leidscherijn

21 april 2020: De voedselbank Leidscherijn maakt zware tijden door. Daarom vond R.K. de Broederschap van Vleuten een steuntje in de rug in de vorm van een donatie op zijn plaats. Voor iedereen was er een portie verse zalm en groenten. Om de voorraad van de voedselbank wat aan te vullen waren er drie auto’s volgeladen met onder meer toiletpapier, cornflakes en hagelslag.
Sabiet Balwantgir had nog één grote wens: een vriezer. Ook die wens hebben we als R.K. de Broederschap van Vleuten in vervulling kunnen laten gaan.