Welkom

Welkom op de website van R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten. Op deze website is informatie te vinden over het ontstaan van de Broederschap en waar de Broederschap nu voor staat. Verder stellen de Broeders zich voor en vind je een overzicht van de goede doelen welke in de loop der jaren zijn ondersteund.

De R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten bestaat op 21 april 2021 550 jaar. Het plan is om dit samen met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens te vieren. Voor deze viering worden diverse activiteiten voor en met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens georganiseerd. Met de activiteiten wil de R.K. Broederschap van Vleuten graag de verbroedering tussen de bewoners vergroten en meer bekendheid – zichtbaarheid in Vleuten – Haarzuilens krijgen. Het startsein voor de activiteiten rondom het jubileumjaar wordt gegeven op 12 september 2020.

Tot nu toe is de R.K. Broederschap van Vleuten niet of nauwelijks zichtbaar voor de bewoners van Vleuten – Haarzuilens. Dat Vleuten – Haarzuilens een Broederschap heeft is veelal onbekend bij de bewoners. Men is dan ook niet op de hoogte van de Broederschap en van hun activiteiten. De meeste bewoners kennen wel de Broederschapshuisjes in Vleuten en sommigen zijn bekend met de daarin gehuisveste Historische Vereniging. De plaquettes op de buitenmuur bij de huisjes heeft men echter mogelijk nog nooit gelezen, velen zijn er wellicht ook nog nooit binnen geweest. Meer informatie over verleden, heden en toekomst van R.K. Broederschap van Vleuten is hier te vinden.

Waar staat de R.K. Broederschap van Vleuten voor?

De Broederschap heeft als doelstelling: het ontplooien van sociale en culturele initiatieven en het ondersteunen – bevorderen van godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale acties. Dit alles vanuit een gevoel van naastenliefde en verbondenheid met de medemens, de waarden die besloten liggen in het woord Broederschap. Op de goede doelenpagina is een overzicht te vinden van de projecten welke in de loop der jaren zijn ondersteund. Wil je de Broederschap ondersteunen of in aanmerking komen voor een donatie neem dan contact op met de procurator.

Artikelen 550 jaar Broederschap

Vanwege het 550-jarig bestaan heeft de Broederschap een paar projecten ontwikkeld voor de bewoners van Vleuten-Haarzuilens.
Zo is er het speciaal gebrouwen Broederschapsbier. In een cadeau verpakking met drie flesjes te koop bij de Haarse Gaard en Landwinkel Goes voor € 7,– of € 2,50 per fles. De opbrengst van het bier gaat naar het Johannes Hospitium Vleuten.

Op 23 april 2022 is het bijna 200 pagina’s dik boek met het verleden, heden en de toekomst van de Broederschap uitgereikt aan de procurator. Tijdens de vrijmarkt in Vleuten ontving ook de burgemeester haar exemplaar uit handen van de procurator. Het boek is voor € 17,50 te koop bij de Historische Vereniging, Boekhandel Kees en DA drogist Martijn.

Verder is er het Broederschapsspel waarbij een tocht gemaakt wordt langs het cultureel erfgoed van Vleuten-Haarzuilens, de route van het spel is ook per fiets te doen. De kinderen van groep 8 van de basisscholen in Vleuten-Haarzuilens ontvangen het spel na afloop van de fietstocht. In beperkte oplage is het spel voor € 15,– te koop in een mooie ‘Ravensburger’ versie. Wil je een exemplaar van dit mooie spel neem dan contact op met procurator.