Welkom

Welkom op de website van R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten. Op deze website is informatie te vinden over het ontstaan van de Broederschap en waar de Broederschap nu voor staat. Verder stellen de Broeders zich voor en vind je een overzicht van de goede doelen welke in de loop der jaren zijn ondersteund.

De R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten bestaat op 21 april 2021 550 jaar. Het plan is om dit samen met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens te vieren. Voor deze viering worden diverse activiteiten voor en met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens georganiseerd. Met de activiteiten wil de R.K. Broederschap van Vleuten graag de verbroedering tussen de bewoners vergroten en meer bekendheid – zichtbaarheid in Vleuten – Haarzuilens krijgen. Het startsein voor de activiteiten rondom het jubileumjaar wordt gegeven op 12 september 2020.

Tot nu toe is de R.K. Broederschap van Vleuten niet of nauwelijks zichtbaar voor de bewoners van Vleuten – Haarzuilens. Dat Vleuten – Haarzuilens een Broederschap heeft is veelal onbekend bij de bewoners. Men is dan ook niet op de hoogte van de Broederschap en van hun activiteiten. De meeste bewoners kennen wel de Broederschapshuisjes in Vleuten en sommigen zijn bekend met de daarin gehuisveste Historische Vereniging. De plaquettes op de buitenmuur bij de huisjes heeft men echter mogelijk nog nooit gelezen, velen zijn er wellicht ook nog nooit binnen geweest. Meer informatie over verleden, heden en toekomst van R.K. Broederschap van Vleuten is hier te vinden.

Waar staat de R.K. Broederschap van Vleuten voor?

De Broederschap heeft als doelstelling: het ontplooien van sociale en culturele initiatieven en het ondersteunen – bevorderen van godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale acties. Dit alles vanuit een gevoel van naastenliefde en verbondenheid met de medemens, de waarden die besloten liggen in het woord Broederschap. Op de goede doelenpagina is een overzicht te vinden van de projecten welke in de loop der jaren zijn ondersteund. Wil je de Broederschap ondersteunen of in aanmerking komen voor een donatie neem dan contact op met de procurator.