Welkom

Welkom op de website van de R.K. Broederschap van Vleuten. Op deze website is informatie te vinden over het ontstaan van de Broederschap en waar de Broederschap nu voor staat. Verder stellen de Broeders zich voor en vind je een overzicht van de goede doelen welke in de loop der jaren zijn ondersteund.

De R.K. Broederschap van Vleuten bestond op 21 april 2021 550 jaar. Dit is samen met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens gevierd. Voor deze viering zijn diverse activiteiten voor en met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens georganiseerd met als doel: verbroedering tussen de bewoners vergroten en meer bekendheid en zichtbaarheid in Vleuten – Haarzuilens te krijgen. Het startsein voor de activiteiten rondom het jubileumjaar werd gegeven op 12 september 2020.

Tot 2020 is de R.K. Broederschap van Vleuten niet of nauwelijks zichtbaar voor de bewoners van Vleuten – Haarzuilens. Dat Vleuten – Haarzuilens een Broederschap heeft is veelal onbekend bij de bewoners. Men is dan ook niet op de hoogte van de Broederschap en van haar activiteiten. De meeste bewoners kennen wel de Broederschapshuisjes in Vleuten en sommigen zijn bekend met de daarin gehuisveste Historische Vereniging. De plaquettes op de buitenmuur bij de huisjes heeft men echter mogelijk nog nooit gelezen, velen zijn er wellicht ook nog nooit binnen geweest. Meer informatie over verleden, heden en toekomst van de R.K. Broederschap van Vleuten is hier te vinden.

Waar staat de R.K. Broederschap van Vleuten voor?

De Broederschap heeft als doelstelling: het ontplooien van sociale en culturele initiatieven en het ondersteunen – bevorderen van godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale acties. Dit alles vanuit een gevoel van naastenliefde en verbondenheid met de medemens, de waarden die besloten liggen in het woord Broederschap. Op de goede doelenpagina is een overzicht te vinden van de projecten welke in de loop der jaren zijn ondersteund. Wil je de Broederschap ondersteunen of in aanmerking komen voor een donatie, neem dan contact op met de procurator.

Artikelen 550 jaar Broederschap

Vanwege het 550-jarig bestaan ontwikkelde de Broederschap een aantal projecten voor de bewoners van Vleuten-Haarzuilens. Zo was er het speciaal gebrouwen Broederschapsbier. De opbrengst van het bier is aan het Johannes Hospitium in Vleuten gedoneerd.

Op 23 april 2022 werd het bijna 200 pagina’s dikke boek met het verleden, heden en de toekomst van de Broederschap uitgereikt aan de procurator. Tijdens de vrijmarkt in Vleuten op 27 april 2022 ontving ook de burgemeester haar exemplaar uit handen van de procurator.

Verder is er het Broederschapsspel waarbij een tocht gemaakt wordt langs het cultureel erfgoed van Vleuten-Haarzuilens. De route van het spel is ook per fiets te doen. De kinderen van groep 8 van de basisscholen in Vleuten-Haarzuilens ontvangen het spel na afloop van de fietstocht. In beperkte oplage is het spel voor € 15,– te koop in een mooie ‘Ravensburger’ versie.
Wil je een exemplaar van dit mooie spel of een boek, neem dan contact op met de procurator.