Ontstaan van R.K. de Broederschap van Vleuten

In 1471 was toenmalig pastoor Aernt Jansz van der Bilt het geruzie tussen de diverse adellijke kasteelheren uit de parochie helemaal zat. Op zondag 21 april komen de heren bij elkaar en besluiten ze na de nodige gedachtewisselingen de Broederschap op te richten voor het Onze Lieve Vrouwe-altaar van de Sint Willibrordkerk, de huidige Torenpleinkerk. Door schenkingen en erflatingen van lokale heren en hun nazaten verwerft de Broederschap in de loop van de tijd de nodige bezittingen. Dit gaf de Broederschap de financiële mogelijkheden om de armen van Vleuten – Haarzuilens te ondersteunen. Eén van de eerste dingen die de Broederschap deed was het bouwen van de Broederschapshuisjes. Die zijn nog altijd een begrip in Vleuten en omgeving.
In de loop der eeuwen heeft het aantal broeders gewisseld tussen de twaalf en twintig heren. Hoewel het in het verleden ook mogelijk was voor vrouwen om toe te treden is dit nooit gebeurd. Op dit moment bestaat de Broederschap uit vijftien heren.

1921 - 450 jaar R.K. Broederschap van Vleuten

Foto gemaakt in 1921 vanwege het 450-jarig bestaan van R.K. de Broederschap van Vleuten in de tuin van de pastorie.

1e rij van links naar rechts: de heer M.A. Versteeg, de heer J.A. Verder burgemeester van Vleuten, de heer  Ph.J.W. van Bijlevelt, de heer E.J. van Dijk, de heer G. van der Meer, pastoor H.S. Ohl, de heer Th.J. Oostrom.

2e rij staande van links naar rechts: mevrouw M. Verder-Liesker, mevrouw M. Broekhuijse-Vergeer, mevrouw C. Vulto-van Schaik, mevrouw M.W. van Dijk-Spollu, mevrouw G. Versteeg-Hilhorst, mevrouw A. van Bijlevelt-van Oostrom, mejuffrouw O. Oostrom (dochter van Th.J. Oostrom), mevrouw C. van Dijk-Lenssinck, mejuffrouw A. van Bijlevelt (dochter van Ph.J.W. van Bijlevelt), mevrouw C. de Langen-Vulto.

3e rij staande van links naar rechts: de heer M.A. Versteeg, mevrouw J. Versteeg-van der Meer, de heer H.A. Broekhuijse, de heer E.L. van Dijk, de heer P.J. van Dijk, de heer J. Vulto.

4e rij staande de heer H. de Langen, de heer J. van Wijk, de heer Th.S. van Bijlevelt.

1971 - 500 jaar R.K. Broederschap van Vleuten

Foto gemaakt in 1971 vanwege het 500-jarig bestaan van R.K. de Broederschap van Vleuten voor de ingang van de R.K. Willibrordkerk.

1e rij van links naar rechts: de heer G.H. van den Berg, de heer J.A.P Kooijman, mevrouw M.J. van den Berg-Dries, mevrouw M.W.J. van Dijk-Versteeg, mevrouw M. van Dijk, mevrouw A.M.A. van Dijk-van Kleef, de heer J.A. Broekhuijse, mevrouw E.M. Baars-Broekhuijse, mevrouw G. Ebskamp-van der Gun, mevrouw A.Th. Kooijman-van Burgsteden, mevrouw A. de Groot-Nederend.

2e rij van links naar rechts: de heer J.C. van Dijk,  de heer  E. van Dijk, mevrouw A. van Dijk, mevrouw C.J. van Gisbergen-Versteeg, mevrouw C. Broekhuijse-Baars, de heer  Th.G. van Dijk, de heer  E.G. Baars, de heer  G.C.P. Versteeg.

3e rij van links naar rechts: de heer  P. van den Bosch, de heer  P.A.J. Teunissen, mevrouw A.M. Teunissen-van Kleef, de heer  W.J.W. van Gisbergen, pastoor H.P. van Schaick, de heer  J.W.Th. de Groot, de heer  J.A Ebskamp.

2021 - 550 jaar R.K. Broederschap van Vleuten

Op 12 oktober 2021 is ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van R.K. de Broederschap van Vleuten deze foto gemaakt. Dit keer staan de broeders met hun partners in de oude Willlibrordkerk, huidige Torenpleinkerk, de kerk waar R.K. de Broederschap van Vleuten op 21 april 1471 is opgericht.

1e rij van links naar rechts:  Karin van den Tempel, Fred van den Tempel, Ida de Rijk, Nico de Rijk, Theo van Lint, Hans van Dijk, Co Jansen, Jopie Broekhuijse, Huub Broekhuijse, Kees de Goeij.

2e rij van links naar rechts: Ank Kooijman,  Berna van Eijk, Ellen Smorenburg, Nel van Rooijen, Truus van Dijk,  Annemarie van Dijk, Bep Jansen, Truus van den Bosch, Ria de Goeij.

3e rij van links naar rechts: Jan Kooijman, Ko van Eijk, Henny Smorenburg, Arie van Rooijen, Dirk van Dijk, Ans de Groot, Albert de Groot, Gerard van den Bosch.