Privacy beleid van R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten

Algemeen

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten verwerkt van haar broeders, donateurs of andere geïnteresseerden.
Indien je een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Wij adviseren om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten p/a Utrechtseweg 7a 3451 GA Vleuten,
De procurator is bereikbaar via email procurator@broederschapvleuten.nl

Welke gegevens verwerkt

In het kader van jouw contact worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact met R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten en de voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  • je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van R.K. Broederschap Onze Lieve       Vrouw van Vleuten;

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de procurator van R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de procurator.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de procurator.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan procurator@broederschapvleuten.nl

Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het privacy beleid te bekijken.