550e verjaardag R.K. Broederschap van Vleuten eindelijk gevierd!

Eindelijk was het zover, de R.K. Broederschap van Vleuten kon eindelijk haar 550-jarig bestaan vieren. De verjaardag was eigenlijk op 21 april 2021, maar op die dag kon het jubileumfeest door Corona nog niet worden gevierd, maar 12 oktober 2021 is het eindelijk gelukt.
Net als op 21 april 1471 werd er die dag gestart in de Oude Willibrordkerk, nu Torenpleinkerk. Na een welkomstwoord van dominee Idelette Otten las broeder Ko van Eijk enkele passages uit de oprichtingsakte van destijds voor en spiegelde hij die hier en daar aan de huidige Broederschap.
Nadat vervolgens het Broederschapslied was gezongen door groep Michaël, gingen de genodigden in processie naar de Willibrordkerk, waar een eucharistieviering ter ere van het 550-jarig bestaan werd geleid door pastoor Martin Los en dominee Otten. Aansluitend vond de traditionele broederschapsmaaltijd plaats, die ter ere van deze speciale gelegenheid werd genuttigd in de Main Hall van kasteel De Haar. Aan de feestelijke dis zaten uiteraard de broeders, hun echtgenotes en de weduwen van de overleden broeders, maar op deze bijzondere dag bevonden zich onder de gasten ook burgemeester Sharon Dijksma en de mensen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de verschillende jubileumprojecten, zoals het boek over de historie van de Broederschap, het Broederschapsbier, het Broederschapsspel en het lesprogramma ‘Verbroederen’ voor alle basisscholen van Vleuten – Haarzuilens met een fietstocht langs het cultureel erfgoed van Vleuten – Haarzuilens.

Procurator Henny Smorenburg sprak in zijn tafelrede onder meer over de historie van de Broederschap en haar sociale verbondenheid door de eeuwen heen met de gemeenschap van Vleuten en Haarzuilens, maar ook daarbuiten. Hij sprak verder over het fraaie boek over de geschiedenis van de Broederschap en vooruitlopend op het verschijnen daarvan reikte hij alvast symbolisch een ingelijste pagina uit aan burgemeester Dijksma. Ook stond hij stil bij de vele jubileumactiviteiten, waaronder het lessenpakket voor alle basisscholen rondom het thema verbroederen. “Laten we dit thema ‘verbroederen’ in gedachten houden als we hier straks na de maaltijd vertrekken en weer het ritme van alle dag oppakken”, zo sloot de procurator af, waarna hij een toost uitbracht op het 550-jarig bestaan van de Broederschap.

Burgemeester Dijksma bedankte in haar toespraak de Broederschap voor de ingelijste pagina van het boek en zei nieuwsgierig te zijn naar het eindresultaat. Burgemeester Dijksma heeft veel respect voor de missie van de Broederschap “Ik hoop dat u erin zal slagen meer bekendheid te geven aan de Broederschap want het verhaal is het waard om verteld en gehoord te worden.” aldus de burgemeester. Ze feliciteerde de Broederschap met het jubileum en wenste haar nog heel veel mooie jaren.

Na afloop werden alle broeders traditioneel gewogen op een oude bascule en deelden ze het Broederschapsspel uit aan alle genodigden. Na een bijzondere verjaardagsviering vertrok het hele gezelschap huiswaarts.

Broederschapsevenement op 12 september 2020

Op 21 april 2021 bestaat de Broederschap 550 jaar en dat willen graag samen met de bewoners van Vleuten – Haarzuilens vieren. Het thema van alle festiviteiten is ‘Verbroedering’.
De informele start van de activiteiten was al op 21 april 2020 toen de Voedselbank Leidsche Rijn werd verblijd met een nieuwe vriezer en een mooie voedseldonatie.
De officiële start van de festiviteiten was op zaterdag 12 september. Die middag kon iedereen van 14.00 – 17.00 uur bij de Broederschapshuisjes onder het genot van een hapje en een drankje kennismaken met de broeders en hun activiteiten.

Muzikaal werd de middag opgeluisterd door een straattheater-show van Tres Loco’s. Ook  bracht Groep Michaël samen met de Bloaskapel Vleuten het speciaal geschreven Broederschapslied voor het eerst ten gehore.
In de Broederschapshuisjes was een speciale door de Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens en Leidsche Rijn samengestelde expositie over de Broederschap te bezichtigen.
Om 15.00 uur werd naast de Broederschapshuisjes de jubileumbanier gehesen. De bedoeling van deze banier was om iedereen te wijzen op het bestaan van de Broederschap en haar lange en bijzondere geschiedenis. Na de onthulling werd het eerste Broederschapsbiertje geschonken aan Bas Borkus. Bas is de bedenker van alle projecten rondom het 550-jarig bestaan. Hierna kon iedereen het biertje proeven. Ook was het bier samen met een mooi glas in een cadeauverpakking op verschillende plaatsen te koop en de opbrengst ging uiteraard naar een lokaal goed doel: het Johannes Hospitium te Vleuten.
Ondertussen werd er achter de schermen nog hard gewerkt aan het boek, het spel en het lesprogramma voor de scholen.