Donaties R.K. Willibrordkerk Vleuten

Maria kapel

Toen in 1885 de nieuwe Willibrordkerk werd gebouwd bekostigde R.K. de Broederschap van Vleuten het nieuwe Onze Lieve Vrouwe – altaar. De kosten hiervoor waren toen fl 500 (in 2020 ±€ 6.500). Helaas bleken de kosten later veel meer te bedragen en werd er een extra donatie gedaan van fl 2000 (in 2020 ±€ 26.000). In de dertiger jaren van de 20e eeuw werden er een nieuw doopvont met meubel en een sierhek voor de doopkapel aan de kerk geschonken.

Restauratie Maria kapel en Icoon

In 1971 werden er veranderingen doorgevoerd in de liturgie van de kerk en dat bracht de nodige kosten met zich mee. Daarom leverde de Broederschap ter gelegenheid van zijn 500-jarig bestaan een financiële bijdrage.

De Broederschap beheert de financiën van de Stichting Erven van Dueren. Deze stichting heeft in 1998 een donatie gedaan aan de R.K. kerk voor de restauratiewerkzaamheden van de Mariakapel in de kerk. Eerder had de R.K. de Broederschap van Vleuten al een icoon en een kaarsenstandaard gekocht voor de Mariakapel.

Orgel

In 2014 is er een nieuwe speeltafel voor het kerkorgel in de Willibrordkerk geplaatst. Daardoor was het mogelijk het kerkorgel vanaf de begane grond te bespelen. Dat was jaren niet meer mogelijk geweest, omdat het koor niet meer op het koor mocht komen in verband met de Arbowet. R.K. de Broederschap van Vleuten heeft de kerk financieel gesteund bij de aanschaf van deze speeltafel. In de loop der jaren zijn er regelmatig donaties gedaan aan de R.K. kerk en er is ook een restauratiefonds voor de kerk opgericht.

Parochietuin

In het voorjaar van 2020 wordt de parochietuin volledig gerenoveerd. Eén van de sponsoren is R.K. de Broederschap van Vleuten. Als dank daarvoor krijgt het voetpad tussen de kerk en de begraafplaats de naam ‘Broederschapspad’.

Op 11 september 2020 is de tuin officieel feestelijk geopend door het onthullen van het naambord Broederschapspad door wijkwethouder Maarten van Ooijen en Henny Smorenburg procurator van de Broederschap. De organisatie die verantwoordelijk is voor de renovatie van de tuin kwam nog geld tekort voor de laatste 13 meter van het hek. De Broederschap heeft hun verblijdt met de donatie van deze laatste 13 meter zodat de tuin dan helemaal af is.