Donaties R.K. Willibrordkerk Vleuten

Het ontstaan van R.K. de Broederschap van Vleuten is in 1471 geïnitieerd door toenmalig pastoor Aernt Jansz van der Bilt. Hierdoor zijn de banden tussen de R.K. Willibrordkerk en R.K. de Broederschap van Vleuten altijd sterk geweest. In de loop der eeuwen is er regelmatig een financiële bijdrage vanuit de Broederschap gedaan aan de R.K. Willibrordkerk.

Maria altaar

Toen in 1885 de nieuwe Willibrordkerk werd gebouwd bekostigde R.K. Broederschap van Vleuten het nieuwe Onze Lieve Vrouwe – altaar. De kosten hiervoor waren toen fl 500 (in 2020 ±€ 6.500). Helaas bleken de kosten later veel meer te bedragen en werd er een extra donatie gedaan van fl 2000 (in 2020 ±€ 26.000). In de dertiger jaren van de 20e eeuw werden er een nieuw doopvont met meubel en een sierhek voor de doopkapel aan de kerk geschonken.

Restauratie Maria kapel en Icoon

In 1971 werden er veranderingen doorgevoerd in de liturgie van de kerk en dat bracht de nodige kosten met zich mee. Daarom leverde de Broederschap ter gelegenheid van haar 500-jarig bestaan een financiële bijdrage.
De Broederschap beheert de financiën van de Stichting Erven van Dueren. Deze stichting heeft in 1998 een donatie gedaan aan de R.K. kerk voor de restauratiewerkzaamheden van de Mariakapel in de kerk. Eerder had de R.K. de Broederschap van Vleuten al een icoon en een kaarsenstandaard gekocht voor de Mariakapel.

Orgel

In 2014 is er een nieuwe speeltafel voor het kerkorgel in de Willibrordkerk geplaatst. Daardoor was het mogelijk het kerkorgel vanaf de begane grond te bespelen. Dat was jaren niet meer mogelijk geweest, omdat het koor niet meer naar boven mocht in verband met de Arbowet. R.K. de Broederschap van Vleuten heeft de kerk financieel gesteund bij de aanschaf van deze speeltafel. In de loop der jaren zijn er regelmatig donaties gedaan aan de R.K. kerk en er is ook een restauratiefonds voor de kerk opgericht.

Parochietuin

In het voorjaar van 2020 werd de parochietuin volledig gerenoveerd. Eén van de sponsoren is R.K. de Broederschap van Vleuten. Als dank daarvoor kreeg het voetpad tussen de kerk en de begraafplaats de naam ‘Broederschapspad’.
Op 11 september 2020 werd de tuin officieel feestelijk geopend door het onthullen van het naambord Broederschapspad door wijkwethouder Maarten van Ooijen en Henny Smorenburg, procurator van de Broederschap. De organisatie die verantwoordelijk is voor de renovatie van de tuin, kwam nog geld tekort voor de laatste 13 meter van het hek, maar werd verblijd met een extra donatie van de Broederschap. Zo kon met het realiseren van het  laatste stuk van het hek de tuin helemaal afgemaakt worden.

Hek voorplein

Het hekwerk aan het voorplein van de Willibrordkerk is voltooid. Door de herinrichting van het voorplein was er onvoldoende bestaand hekwerk beschikbaar om het hekwerk over de volledige lengte van het voorplein te plaatsen. Helaas had het parochiebestuur geen financiën beschikbaar om de laatste 13 meter van het hek te laten maken. De Broederschap van Vleuten gaf de plaatselijke smid Jur van Dijk opdracht om het ontbrekende hekwerk te maken en te plaatsen. Op 22 januari 2021 was het zover en werd het laatste deel van het hek geplaatst.

Geluidsinstallatie voor livestream

Vanaf voorjaar 2020 zijn er door Covid-19 beperkt fysieke kerkdiensten mogelijk, parochianen die niet naar de kerk kunnen/willen komen kunnen de diensten volgen via een livestream. Sinds kort gebeurt dat ook via kerkdienstgemist.nl.  Hiervoor moest speciale apparatuur worden aangeschaft en de  Broederschap heeft een financiële bijdrage geleverd om dat mogelijk te maken.